Tõhus tööriist lepingute koostamiseks

Selle asemel, et maksta advokaadile kõrget tunnihinda lepingu koostamise eest, on Teil võimalik nüüd vajalik leping koostada DigiLegali abiga ise. Vali lepingupõhi, täida küsimustik ja lae alla valmis leping! DigiLegali taga on Eesti tippjuristid, kes hoolitsevad selle eest, et kõik olulised teemad saaksid lepingus reguleeritud ja et kokku ei satuks lubamatuid ega omavahel vastuolus olevaid punkte.

Küsimustele vastamisel pakub DigiLegal piisavalt abi, et üheskoos välja selgitada parim lahendus. DigiLegali lepingud on kooskõlas kehtivate seaduste, kohtupraktika ning enamlevinud äritavaga. Koostatud lepingud salvestatakse Teie kasutajakonto alla ning Teil on võimalik neid hiljem muuta või taaskasutada. Osa meie pakutavaist lepinguist on koostatavad ka kakskeelsena või ühe nupuvajutusega tõlgitavad.

Loe meie lansseerimise pressiteadet

1
2
3

Vali leping

Lepingute põhjad on koostatud vandeadvokaadi poolt, lähtuvad väljakujunenud õigusest ja äritavadest. Lepingud vastavad kehtivale seadusandlusele ja kohtupraktikale. Lepingupõhjade valik täieneb pidevalt.

Täida küsimustik

Elektroonilise valikvastustega intervjuu täitmisel luuakse automaatselt kvaliteetne leping. Selgitavad juhised kannavad hoolt, et lepingu koostamine oleks lihtne ja arusaadav.

Salvesta ja lae alla

Loodud lepingud salvestatakse Teie kasutajakonto alla, kus saate neid hiljem muuta, taaskasutada ja alla laadida.

Õiglane hind

Meil ei ole hinnakirja. Eesmärk on õigusabi õiglase hinnaga – enda poolt valitud summaga saad toetada DigiLegali edasiarendamist. Suureks abiks on ka tagasiside!