Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

Agreements

Vehicle sales agreement | Sõiduki müügileping
Vehicle Sales Agreement is an agreement by which the seller undertakes to deliver a vehicle to the purchaser and to allow the transfer of ownership of the vehicle and in return the purchaser undertakes to pay the agreed sale price to the seller. This agreement is intended to be used in case of standard motor vehicles, it does not contain for example craft and agricultural vehicle specific provisions.

The following agreements are currenty only available in other languages.

Äripinna üürileping
Äripinna üürileping on leping, millega antakse üürile üüripind ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama majandus- või kutsetegevuseks. Tähtis on poolte eesmärk lepingu sõlmimisel – ruumi kasutamine majandus- või kutsetegevuseks.
Eluruumi üürileping
Eluruumi üürileping on leping, millega antakse üürile eluruum ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama elamiseks. Tähtis on poolte eesmärk lepingu sõlmimisel – ruumi kasutamine elamiseks. See tähendab, et kui üürnik üürib eluruumiks sobiva korteri eesmärgiga kasutada seda büroopinnana, ei ole tegemist eluruumi üürilepinguga ning üürnikule eluruumi üürniku kaitset ei laiene.
Töövõtuleping
Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ehk tegema töö. Teistest töö tegemise lepingutest eristab töövõtulepingut suunatus tulemuse saavutamisele. See tähendab, et lepingu täitmiseks ei piisa mitte ainult töö tegemisest või teenuse osutamisest, vaid töövõtja peab reaalselt saavutama vastava töö tegemise või teenuse osutamisega kokkulepitud tulemuse.

In order to use Digilegal, you must accept our terms of service and log into the system.