Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

Lepingud

Äripinna üürileping
Äripinna üürileping on leping, millega antakse üürile üüripind ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama majandus- või kutsetegevuseks. Tähtis on poolte eesmärk lepingu sõlmimisel – ruumi kasutamine majandus- või kutsetegevuseks.
Eluruumi üürileping
Eluruumi üürileping on leping, millega antakse üürile eluruum ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama elamiseks. Tähtis on poolte eesmärk lepingu sõlmimisel – ruumi kasutamine elamiseks. See tähendab, et kui üürnik üürib eluruumiks sobiva korteri eesmärgiga kasutada seda büroopinnana, ei ole tegemist eluruumi üürilepinguga ning üürnikule eluruumi üürniku kaitset ei laiene.
Sõiduki müügileping | Vehicle sales agreement
Sõiduki müügileping on leping, millega müüja kohustub andma ostjale sõiduki ning tagama sõiduki omandiõiguse ülemineku ning ostja kohustub vastutasuks tasuma müüjale kokkulepitud müügihinna. Leping on eelkõige kasutatav tavapäraste mootorsõidukite puhul, ei sisalda nt veesõidukite ja põllutöömasinate spetsiifikast tulenevaid sätteid.
Töövõtuleping
Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ehk tegema töö. Teistest töö tegemise lepingutest eristab töövõtulepingut suunatus tulemuse saavutamisele. See tähendab, et lepingu täitmiseks ei piisa mitte ainult töö tegemisest või teenuse osutamisest, vaid töövõtja peab reaalselt saavutama vastava töö tegemise või teenuse osutamisega kokkulepitud tulemuse.