Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

Äripinna üürileping

Äripinna üürileping on leping, millega antakse üürile üüripind ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama majandus- või kutsetegevuseks. Tähtis on poolte eesmärk lepingu sõlmimisel — ruumi kasutamine majandus- või kutsetegevuseks. Lepingus määratakse kindlaks:

– äripinna piiritlemine (võimalus sisestada lisapinnad ning parkimiskohad);
– äripinna sihtotstarve ja sisustus;
– lepingu tähtaeg (kas tähtajaline või tähtajatu);
– üüri ning kõrvalkulude maksmise viis (võimalus iga lisapinna kohta erinev regulatsioon);
– üüri indekseerimise (st automaatse suurenemise) võimalus;
– remonttööd ning jooksvate parenduste läbiviimise kohustus;
– tagatised (tagatisraha, garantii, käendus) ja kindlustused;
– viivis ja leppetrahv;
– vastutus ja kohtualluvus.

Digilegali kasutamiseks pead nõustuma teenusetingimustega ning süsteemi sisse logima.