Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

Sõiduki müügileping

Sõiduki müügileping on leping, millega müüja kohustub andma ostjale sõiduki ning tagama sõiduki omandiõiguse ülemineku ning ostja kohustub vastutasuks tasuma müüjale kokkulepitud müügihinna. Leping on eelkõige kasutatav tavapäraste mootorsõidukite puhul, ei sisalda nt veesõidukite ja põllutöömasinate spetsiifikast tulenevaid sätteid. Lepingus määratakse kindlaks:

– sõiduki lisavarustus;
– sõiduki defektid ja puudused;
– sõiduki avariilisus;
– sõiduki müügi tingimused — kas sõiduk müüakse olukorras nagu see on või peab sõiduk lepingus kokkuleppimata tingimustes vastama vähemalt keskmisele kvaliteedile;
– sõiduki omandi ja valduse üleandmise tingimused;
– sõiduki registreerimine (kas esmakordne registreerimine, ümberregistreerimine või registrist kustutamine)
– sõiduki müügihind ja tasumise kord;
– viivis ja leppetrahv;
– vastutus ja kohtualluvus.

Digilegali kasutamiseks pead nõustuma teenusetingimustega ning süsteemi sisse logima.