Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

Eluruumi üürileping

Eluruumi üürileping on leping, millega antakse üürile eluruum ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama elamiseks. Tähtis on poolte eesmärk lepingu sõlmimisel — ruumi kasutamine elamiseks. See tähendab, et kui üürnik üürib eluruumiks sobiva korteri eesmärgiga kasutada seda büroopinnana, ei ole tegemist eluruumi üürilepinguga ning üürnikule eluruumi üürniku kaitset ei laiene. Lepingus määratakse kindlaks:

– lepingu tähtaeg (kas tähtajaline või tähtajatu);
– üüri ning kõrvalkulude maksmise viis;
– üüri indekseerimise (st automaatse suurenemise) võimalus;
– tagatisraha maksmise kohustus;
– leppetrahvi võimalus;
– remonttööd ning jooksvate parenduste läbiviimise kohustus;
– koduloomade pidamise võimalus;
– suitsetamise võimalus;
– vastutus ja kohtualluvus.

Digilegali kasutamiseks pead nõustuma teenusetingimustega ning süsteemi sisse logima.