Teenuse kasutamiseks logi palun sisse

DigiLegali keskkonda sisenemisel nõustud teenusetingimustega.
Lepingute loomiseks logi palun sisse oma Facebooki või Google’i konto kaudu.

DigiLegal ei saa ligipääsu teie kontole, meile saadetakse vaid teie e-posti aadress isiku tuvastamiseks.

Töövõtuleping

Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ehk tegema töö. Teistest töö tegemise lepingutest eristab töövõtulepingut suunatus tulemuse saavutamisele. See tähendab, et lepingu täitmiseks ei piisa mitte ainult töö tegemisest või teenuse osutamisest, vaid töövõtja peab reaalselt saavutama vastava töö tegemise või teenuse osutamisega kokkulepitud tulemuse. Kui töövõtja lepingus ettenähtud tulemust ei saavuta, on tegemist lepingu rikkumisega. Lepingus määratakse kindlaks:

– lepingu ese (töö kirjeldus);
– lepingu hind ja töövõtja tasu;
– töö tähtaeg, üleandmise ja vastuvõtmise kord;
– töö teostamise tingimused;
– garantii ja puuduste kõrvaldamise kord;
– töö tegemisel loodavate teoste autoriõiguste kasutamine;
– viivised ja leppetrahvid;
– vastutus ja kohtualluvus.

Digilegali kasutamiseks pead nõustuma teenusetingimustega ning süsteemi sisse logima.